การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน ภายใต้พันธะกรณีของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ (Thailand and New Zealand under Thailand – New Zealand Close Economic Partnership – TNZCEP)