การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 19

ในวันที่ 27 – 29 กันยายน 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 19 ณ โรงแรม พูลแมน ภูเก็ตพันวาบีชรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการเกษตร การประชุมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ FTA และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและ Department of Agriculture ของออสเตรเลีย