การประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 2/2562 และโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน

นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) และนางสาวกนกทิพย์ วัชรเลขะกุล เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 2/2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน รวมถึงเข้าร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการก่อตั้งสมาคมอาเซียน