การประชุม SPS/JWG ไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 16 ณ เมือง Cairns รัฐ Queensland

12 – 14 กันยายน 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ครั้งที่ 12 และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 16 ณ โรงแรม Rydges Tradewinds Resort เมือง Cairns ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งการศึกษาดูงานด้านการเกษตร การประชุมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือเกี่ยวกับการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ FTA และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและ Department of Agriculture and Water Resources ของออสเตรเลีย