การพบและหารือกับผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร ณ นครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์

24 – 25 สิงหาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เดินทางไปยังนคร บริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ โดยได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และอำนวยความสะดวกจาก Mr. Andrew Park กงสุลใหญ่กิตติมศักด์ ณ นครบริสเบน ทั้งนี้ ได้พบและหารือกับผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากไทยรายใหญ่ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ ได้แก่ บริษัท T&D Trading เกี่ยวกับความต้องการสินค้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าสินค้าจากไทย นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมตลาดกลางและขายส่งผลิตผลการเกษตรในนครบริสเบน (Brisbane Wholesale Fresh Produce Markets) เพื่อพบและหารือกับผู้นำเข้าผักผลไม้จากไทย ได้แก่ บริษัท Siam Fruit เยี่ยมชมฟาร์มผลิตผักผลไม้สดที่ส่งออกไปยังประเทศไทยและโรงคัดบรรจุของบริษัท Rugby Farms และบริษัท Kalfresh รวมถึงหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย Siam Sunset Thai Restaurant Kenmore เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและแนวโน้มความต้องการนำเข้าวัตถุดิบในการปรุงอาหารจากไทย โดยเฉพาะเป็ดปรุงสุก