การศึกษาดูงานด้านการใช้สุนัขดมกลิ่นในงานกักกันพืช

ในระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา และคณะกรมวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการใช้สุนัขดมกลิ่นในงานกักกันพืช (Detector Dog) โดยได้รับความร่วมมือจากกระทวงเกษตรออสเตรเลีย ในการจัดการศึกษาดูงานด้านดังกล่าว ณ นครซิดนีย์ และนครบริสเบน