ศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อและโคขุน ณ เมือง Dowerin รัฐ Western Australia

10 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ศึกษาดูงานฟาร์มโคเนื้อและโคขุนซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวของบริษัท Ucarty Holdings PTY LTD ในเมือง Dowerin ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของนคร Perth รัฐ Western Australia ขนาดพื้นที่ฟาร์ม 5,000 เฮกเตอร์ (31,250 ไร่) มีโคเนื้อและโคขุนพันธุ์แองกัสประมาณ 2,000 ตัว พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์สำหรับเลี้ยงสัตว์