เข้าร่วมประชุม Indonesia Business Summit และ Indonesia Fair ในนคร Perth รัฐ Western Australia

11 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Indonesia Business Summit และงานแสดงสินค้า Indonesia Fair ณ Perth Convention and Exhibition Centre ในนครเพิร์ธ รัฐออสเตรเลียตะวันตก เป็นงานที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อหารือความเป็นหุ้นส่วนและโอกาสสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจ เกษตร ประมง การเงิน การท่องเที่ยว และพลังงานกับออสเตรเลียและประเทศคู่ค้าอื่นๆ (อ่านรายงานฉบับเต็ม)