การเดินทางเยือนสาธารณรัฐฟิจิ

20 – 23 กันยายน 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมประมง กรมวิชาการเกษตร และนักธุรกิจไทย ร่วมเดินทางไปเยือนกรุงซูวา ประเทศสาธารณรัฐฟิจิ กับคณะสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา นำโดย นายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ภายใต้โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคแปซิฟิกใต้ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านการประมงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและกระทรวงประมงของฟิจิ (อ่านรายงานฉบับเต็ม)