กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยได้ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้จำเป็นต่างๆ แก่ผู้แทนองค์กรการกุศล Communities @ Works