กิจกรรมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา
ได้เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา