ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา (สปษ. แคนเบอร์รา) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ของออสเตรเลีย เข้าร่วมงานรวมประมาณ 110 คน ในส่วนของกระทรวงเกษตร น้ำ และสิ่งแวดล้อม ออสเตรเลีย (Department of Agriculture, Water and the Environment) สปษ. แคนเบอร์รา ได้ประสานเชิญ Ms. Jodie McAlister, Assistant Secretary, Trade, Market Access and International Division และ Ms. Amber Parr., Agriculture Counsellor Designate, Australian Embassy, Bangkok, Thailand เข้าร่วมงานด้วย โดยการจัดงานเป็นไปตามข้อจำกัดและมาตรการสาธารณสุขและการรักษาระยะห่างทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19