งาน National Multicultural Festival 2020

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงาน National Multicultural Festival 2020
ณ Petrie Plaza ศูนย์การค้าแคนเบอร์ราเซ็นเตอร์