พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดจนเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา