พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา