กิจกรรม พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา
เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรราชทาน
ให้แก่หน่วยกู้ภัยชาวออสเตรเลีย จำนวน 16 คน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา