วันกองทัพไทย 2563

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย
ปี 2563 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา