กิจกรรม ASEAN Family Day ประจำปีพ.ศ. 2562

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงาน ASEAN Family Day ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นที่สวน Lennox กรุงแคนเบอร์รา