งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 16 ณ กรุงแคนเบอร์รา

วันที่ 23 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 16 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา โดยเป็นงานเทศกาลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและอาหารไทย ในปีนี้ สปษ. แคนเบอร์รา ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดต่างๆ ของไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครงอินทรีย์ ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) โดยได้หุงข้าวชนิดต่างๆ ได้แก่ ข้าว กข 43 หรือข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ และข้าวทับทิมชุมแพ รวมถึงหอมมะลินิลสุรินทร์พร้อมบริโภค ให้ผู้เข้าร่วมชมงานชิมซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันมาก และสอบถามถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าเหล่านี้ ทั้งนี้ ผู้บริโภคออสเตรเลียมีความคุ้นเคยกับการรับประทานข้าวและเป็นกลุ่มตลาดที่เอาใจใส่ต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ในปีนี้คาดว่ามีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 7,000 คน