งานเทศกาลอาหารไทยและวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 ณ กรุงแคนเบอร์รา

ในวันที่ 22 กันยายน 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารไทย ในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย (Thai Food and Cultural Festival) ครั้งที่ 17 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง และมีการสาธิตชิมชาสมุนไพร ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี