งานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2017 ณ นครซิดนีย์

11 – 14 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกรมการข้าว จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2017 ณ International Convention Centre Sydney โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย ของสินค้าข้าวจากไทย รวมทั้งเผยแพร่สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และขยายโอกาสทางการค้าและการตลาดในประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ (สคร.) ให้เข้าร่วมจัดนิทศรรศการใน Thai Pavilion

สินค้าที่นำมาจัดแสดงได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวมะลินิลสุรินทร์ ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม เช่น กาแฟข้าว ชาข้าว ผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบ เช่น ข้าวน้ำนมอบกรอบ ทองม้วน ผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นและแปรรูป เช่น เส้นหมี่จากข้าวกล้อง สปาเก็ตตี้ พาสต้าข้าว รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ข้าวหอมนิล สบู่น้ำนมข้าว เซรั่มบำรุงผม เป็นต้น โดยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเป็นอันมาก นอกจากนี้ สคร. ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารไทยในเมนูที่เกี่ยวกับข้าว เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่กับแกงฉู่ฉี่ปลา ข้าวหอมมะลิแกงเขียวหวาน ข้าวเหนียวดำเปียกลำไย เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานมาก ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานทั้งหมดกว่า 20,000 คน มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 บูธ จากกว่า 20 ประเทศ