งานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2018

วันที่ 10 – 13 กันยายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานแสดงสินค้า Fine Food Australia 2018 ณ Melbourne Convention Centre ในนครเมลเบิร์น รัฐ Victoria ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและการบริการที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้เกิดการเจรจาการค้า สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายในอุตสาหกรรมอาหาร มีผู้เข้าร่วมออกบูธในงานกว่า 1,000 ราย จากทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศกว่า 60 ประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 26,000 คน สปษ. แคนเบอร์รา เข้าร่วมออกบูธในบริเวณ Thai Pavillion โดยร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว Niche Market หลายชนิด เช่น ข้าว กข 43 หรือข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงต่ำ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์ ข้าวทับทิมชุมแพ และผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์พร้อมบริโภค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าและผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านการสาธิตประกอบอาหารไทยทั้งคาวและหวานหลากหลายเมนู โดยใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนประกอบสำคัญ