นิทรรศการผ้าไหมไทยในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๑๔ ณ กรุงแคนเบอร์รา

11 กันยายน 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกรมหม่อนไหม จัดนิทรรศการผ้าไหมไทยในงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย (Thai Food and Cultural Festival) ครั้งที่ ๑๔ ณ สถานเอกอัครราชทูต ประจำกรุงแคนเบอร์รา ภายใต้หัวข้อ A Celebration of Thai Silk เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมงานทอผ้าไหมจนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงทั่วโลก (อ่านรายงานฉบับเต็ม)