ประกาศการจ้างเหมาเอกชนบริการ โครงการศึกษาโอกาสตลาดเป้าหมายฉพาะกลุ่มสินค้าในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
งบประมาณประจำปี 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งบประมาณประจำปี 2562