รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรในนครซิดนีย์

13 – 15 เมษายน 2561 สปษ. แคนเบอร์รา ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) และคณะ ในการเดินทางปฏิบัติงานในนครซิดนีย์หลังจากการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชา เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO Regional Conference for Asia and the Pacific) สมัยที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2561 โดยได้ประชุมหารือกับ สปษ. แคนเบอร์ราเกี่ยวกับประเด็นโอกาส ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและปัญหาสินค้าเกษตร และเยี่ยมชมตลาดขายปลีก-ส่งผักผลไม้สด Flemington Market, Homebush ทั้งนี้ รับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า มะม่วงฉายรังสีของไทยมีโอกาสขยายตลาดในประเทศออสเตรเลียเนื่องจากเป็นที่ต้องการของผู้นำเข้าและมีฤดูกาลไม่ตรงกับมะม่วงที่ปลูกในออสเตรเลีย