กรมวิชาการเกษตรตรวจรับรองห้องเย็นในเมือง Shepparton รัฐวิคตอเรีย

29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เดินทางไปยังเมือง Shepparton รัฐวิคตอเรีย ซึ่งอยู่ห่างจากนครเมลเบิร์น 2 ชั่วโมงโดยทางรถยนต์ เพื่อร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับรองห้องเย็นสำหรับ Cold Treatment โดยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร นายอลงกต โพธิ์ดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เพื่อประกอบการอนุญาตนำเข้าผลไม้สดจากออสเตรเลีย ทั้งนี้ ได้ตรวจประเมินห้องเย็นของบริษัท Valley Pack Cold Storage จำนวน 4 ห้อง โดยดำเนินการทดสอบความสม่ำเสมอและการควบคุมอุณหภูมิในห้องเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง รวมถึงอุณหภูมิภายในผลไม้ที่ตำแหน่งต่างๆ ภายในห้องเย็น เพื่อให้มั่นใจว่าความเย็นภายในห้องเย็นจะสามารถทำลายศัตรูพืชเป้าหมายได้หมดสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด การตรวจประเมินเป็นไปด้วยดี หากได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร บริษัท Valley Pack Cold Storage จะสามารถส่งออกผลไม้สดเขตหนาวมูลค่าสูง เช่น เชอร์รี่ องุ่น แอปเปิ้ล แพร์ ฯลฯ ไปยังประเทศไทยได้ทางเครื่องบิน ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาในการขนส่งได้มากและได้คุณภาพผลไม้ที่สดใหม่กว่าวิธีการขนส่งทางเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การขนส่งทางเรือจะใช้วิธีการให้ความเย็นระหว่างการขนส่งประมาณ 1 สัปดาห์ในการทำลายศัตรูพืชที่อาจติดมากับผลไม้ เมื่อกรมวิชาการเกษตรพิจารณาผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วจะแจ้งผลให้ผู้ประกอบการรับทราบผ่านทางกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียหรือ Department of Agriculture and Water Resources (DAWR) หากได้รับการรับรอง จะทำให้บริษัทสามารถส่งออกผลไม้สดไปยังประเทศไทยได้ทันภายในฤดูร้อนของออสเตรเลียหรือปลายปี 2559 ถึงต้นปี 2560 นี้

เจ้าหน้าที่DAWR จากกรุงแคนเบอร์รา ได้แก่ Dr. Andrew Loch, Assistant Director, Horticulture Exports Program และ Ms. Julia Lenton, Horticulture Exports Program จาก Plant Export Operations เป็นผู้นำคณะเจ้าหน้าที่จากไทยเข้าตรวจประเมินและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และได้นำคณะเจ้าหน้าที่ไทยเยี่ยมชมสวนผลไม้ในบริเวณใกล้เคียง เช่น สวนแอปเปิ้ล แพร์ พลัม เนคทารีน ฯลฯ