สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเยี่ยมชมการเกษตรอินทรีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

7 – 11 พฤษภาคม 2561 นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ในเมือง Lismore รัฐนิวเซาท์เวลส์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้ต้อนรับคณะและร่วมประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Southern Cross University เพื่อหารือความเป็นไปได้สำหรับการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขต สปก ให้สามารถทำการเกษตรอินทรีย์ คณะยังได้ศึกษาดูงานสถาบัน North Coast Institute of TAFE (Technical and Further Study) ซึ่งมีการจัดคอร์สฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ และเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์สำหรับพืชผักและพืชไร่ชนิดต่างๆ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง