สาธิตการทำอาหารไทย ณ เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์

1 – 2 กรกฎาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา (สปษ.) เดินทางไปเข้าร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นำโดยเอกอัครราชทูต นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ในการสาธิตการทำอาหารไทย ณ เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ การสาธิตจัดขึ้นที่ร้านอาหาร Thai Chef’s Restaurant และที่ตลาดนัด Riccarton Market โดย สปษ. ได้ประสานกับบริษัท CP Merchandisings Co. Ltd. นำสินค้าเป็ดปรุงสุกแช่เยือกแข็งที่เพิ่งได้รับการอนุญาตนำเข้าจากไทยมายังนิวซีแลนด์เมื่อต้นปี 2560 นี้ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงมัสมั่นน่องเป็ด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมการสาธิตชาวนิวซีแลนด์เป็นจำนวนมาก เมนูอาหารไทยอื่นๆ ที่นำมาสาธิต ได้แก่  ผัดไทยไก่ และผัดพริกขิงหมูกรอบ เป็ดปรุงสุกแช่เยือกแข็งมีรสชาติดีและสะดวกสำหรับการใช้เป็นวัตถุดิบในร้านอาหารและภัตตาคาร สินค้า Aromatic Roast Duck และ Boiled Fried Duck จากไทยจะเริ่มวางจำหน่ายปลีกในซุปเปอร์มาเก็ตทั่วประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป