งานเทศกาลไทย 2561 ณ นครซิดนีย์

 24-25 มีนาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี 2561 (Thailand Grand Festival 2018) ณ Tumbalong Park, Darling Harbour นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์

งานเทศกาล Thai Festival 2018 นครอาดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเทศกาล Thai Festival 2018 ณ Kings Reserve, Torrensville ในนครอาดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย เทศกาลนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสมาคมไทย-ออสเตรเลียแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลสงกรานต์และเผยแพร่วัฒนธรรมอันงดงามของไทย คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นาย Hieu Van Le ผู้ว่าการรัฐเซาท์ออสเตรเลียเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานด้วย

การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย โดยจัดขึ้นที่ International Convention Centre Sydney (ICC) ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 ณ นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย
ตรวจประเมินโรงฉายรังสี Steritech โดยกรมวิชาการเกษตร ณ เมือง Narangba รัฐควีนส์แลนด์

1 – 2 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมสังเกตการณ์การตรวจประเมินโรงฉายรังสี Steritech กับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Water Resources) ออสเตรเลีย เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตนำเข้าพลับฉายรังสีจากออสเตรเลียมายังประเทศไทย โรงฉายรังสี Steritech ตั้งอยู่ในเมือง Narangba ใกล้กับนคร Brisbane รัฐควีนส์แลนด์

งานเทศกาล Sydney World Rice 2017

6 – 7 ตุลาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย ในงานเทศกาล Sydney World Rice 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ Tambalong Park นครซิดนีย์

งานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา ครั้งที่ 15

17 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับข้าวไทยในงานงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยได้นำข้าวชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงกว่า 70 ชนิด พร้อมทั้งจัดให้มีการชิมข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว และสาธิตการปรุงอาหารไทยจากข้าวไทย กิจกรรมทุกรายการได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอันมาก

การประชุม SPS Export Group และ JWG ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ณ จังหวัดเชียงใหม่

13 – 15 กันยายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ครั้งที่ 13 (The 13th Meeting of the Expert Group on Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards) และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย – ออสเตรเลีย ครั้งที่ 17 (The 17th Meeting of the Thailand – Australia Joint Working Group on Agriculture) ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและกระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ (Department of Agriculture and Resources)  ของออสเตรเลีย ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงแม่เหียะ อ. เมือง และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่

ข่าวสารด้านกฎระเบียบนำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
รายงาน/บทความ
รายงานกิจกรรม
งานวิจัย
รายงานประจำปี
ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจ