วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณ
และลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การประชุมหารือทางไกลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  การประขุมสัมนา ABARES Outlook 2020 ณ กรุงแคนเบอร์รา 


     งาน National Multicultural Festival 2020 

      งาน evokeAG. 2020 

     วันกองทัพไทยปี 2563 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต
     ณ กรุงแคนเบอร์รา


               ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
               จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ
               และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

พิธีถวายราชสักการะและงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราชบรมนาถบพิตร

 

            

           

          พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

              ASEAN Family Day 2019

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การศึกษาดูงานด้านการใช้สุนัขดมกลิ่นในงานกักกันพืช (Detector Dog)

งานเทศกาลอาหารไทยและวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 กรุงแคนเบอร์รา

งานแสดงสินค้า Fine Food Sydney 2019

การฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

การประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเวลลิงตัน

การประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนงานด้านการต่างประเทศ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย