กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และทีมประเทศไทย ร่วมกับวัดธัมมธโร (กรุงแคนเบอร์รา) ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุยายน 2562 โดยมีพระสงฆ์รวม 7 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และมีชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์ราเข้าร่วม

ในวันเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาไทย ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ หน่วยงานทีมประเทศไทยในกรุงแคนเบอร์รา และพนักงานท้องถิ่นเข้าร่วมพิธี

โครงการสัมมนา Overcoming challenges and revitalizing strong market share of Thai fishery trade in Australia ณ ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา (สปษ. แคนเบอร์รา) เครือรัฐออสเตรเลีย จัดโครงการสัมมนา "Overcoming challenges and revitalizing strong market share of Thai fishery trade in Australia" เพื่อเตรียมความพร้อมให้ภาครัฐและเอกชนไทยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของออสเตรเลีย โดยเฉพาะสินค้าประมง เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไปยังออสเตรเลีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Dr. Ilona Stobutzki อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย Mr. Stuart Elliott, Assistant Director, Risk Management and International Engagement, Imported Food, Compliance Division จากกระทรรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย (Department of Agriculture and Water Resources) Mr. Mark Boulter, President of International Association of Fish Inspectors (IAFI) and Executive Officer of Seafood Importers Association of Australia (SIAA) Mr. Norman Grant, Executive Chairman of SIAA และ ดร. พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล นักวิชากรประมงชำนาญการ กรมประมง ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิทวัสก์ สาระศาลิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา และข้าราชการทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต กรุงแคนเบอร์รา

กิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา และข้าราชการทีมประเทศไทย พร้อมด้วยชุมชนไทยในกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดธัมมธโร

Thailand Grand Festival 2019

30 – 31 มีนาคม 2562 สปษ. ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานเทศกาล Thailand Grand Festival 2019 ณ Tumbalong Park นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ปีนี้คณะผู้ดำเนินงานได้จัดแสดงนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวง” ปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี จังหวัดเชียงราย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนการสาธิตการปรุงอาหารไทย ในการนี้ สปษ.แคนเบอร์รา ได้เชิญบริษัท Tropical Fresh ผู้นำเข้าผลไม้ไทยร่วมกันออกบูธ ประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้ที่สามารถนำเข้าออสเตรเลียได้เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2562 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมมะม่วงน้ำดอกไม้นี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มังคุด ทุเรียน และมะพร้าวเผาจากประเทศไทยร่วมจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมากตลอดทั้ง 2 วัน

ABARES Outlook 2019

23 มีนาคม 2562 สปษ. ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานเทศกาล Thai Festival 2019 ณ Kings Reserve, Torrensville ในนครแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดยสมาคมคนไทย-ออสเตรเลียแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย Thai-Australian Association of South Australia (TAASA) ปษ.แคนเบอร์รา และบริษัท Tropical Fresh ได้ร่วมกันจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลไม้นำเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะพร้าวเผา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวออสเตรเลีย

ABARES Outlook 2019

5 – 6 มีนาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประขุมสัมนา ABARES Outlook 2019 จัดโดยหน่วยงาน Australian Bureau of Agricultural and Resources Economics (ABARES) กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ ออสเตรเลีย ณ Australian National Convention Centre กรุงแคนเบอร์รา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรของออสเตรเลียและต่างประเทศ นโยบายด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐต่อภาคการเกษตรของออสเตรเลีย

evokeAG Food Farm Future

18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา evokeAG Food Farm Future จัดโดยหน่วยงาน AgriFutures Australia ณ Royal Exhibition Building ในนครเมลเบิร์น ซึ่งเป็นสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศด้านการเกษตรและอาหารแนวใหม่ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเกษตรดิจิตัล Startups นวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ และส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับสากล เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับประชากรโลกที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าร่วมจากทั้งออสเตรเลียและประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ กว่า 1,200 คน

งานวันกองทัพไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย จัดขึ้นที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

เยี่ยมชมหน่วยงาน Sydney Institute of Marine Science (SIMS)

6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เยี่ยมชมหน่วยงาน Sydney Institute of Marine Science (SIMS) ตั้งอยู่ที่ Chowder Bay ในบริเวณอ่าวซิดนีย์ SIMS เป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยหลักด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของรัฐนิวเซาท์เวลส์