Thailand Grand Festival 2019

30 – 31 มีนาคม 2562 สปษ. ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานเทศกาล Thailand Grand Festival 2019 ณ Tumbalong Park นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมของไทย ปีนี้คณะผู้ดำเนินงานได้จัดแสดงนิทรรศการ “ปฏิบัติการถ้ำหลวง” ปฏิบัติการช่วยชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมี จังหวัดเชียงราย การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนการสาธิตการปรุงอาหารไทย ในการนี้ สปษ.แคนเบอร์รา ได้เชิญบริษัท Tropical Fresh ผู้นำเข้าผลไม้ไทยร่วมกันออกบูธ ประชาสัมพันธ์มะม่วงน้ำดอกไม้ที่สามารถนำเข้าออสเตรเลียได้เป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2562 รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมมะม่วงน้ำดอกไม้นี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์มังคุด ทุเรียน และมะพร้าวเผาจากประเทศไทยร่วมจัดแสดง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานจำนวนมากตลอดทั้ง 2 วัน

ABARES Outlook 2019

23 มีนาคม 2562 สปษ. ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานเทศกาล Thai Festival 2019 ณ Kings Reserve, Torrensville ในนครแอดิเลด รัฐเซาท์ออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดยสมาคมคนไทย-ออสเตรเลียแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย Thai-Australian Association of South Australia (TAASA) ปษ.แคนเบอร์รา และบริษัท Tropical Fresh ได้ร่วมกันจัดบูธประชาสัมพันธ์ผลไม้นำเข้าจากประเทศไทย ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และมะพร้าวเผา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวออสเตรเลีย

ABARES Outlook 2019

5 – 6 มีนาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประขุมสัมนา ABARES Outlook 2019 จัดโดยหน่วยงาน Australian Bureau of Agricultural and Resources Economics (ABARES) กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำ ออสเตรเลีย ณ Australian National Convention Centre กรุงแคนเบอร์รา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรของออสเตรเลียและต่างประเทศ นโยบายด้านการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐต่อภาคการเกษตรของออสเตรเลีย

evokeAG Food Farm Future

18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมสัมมนา evokeAG Food Farm Future จัดโดยหน่วยงาน AgriFutures Australia ณ Royal Exhibition Building ในนครเมลเบิร์น ซึ่งเป็นสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศด้านการเกษตรและอาหารแนวใหม่ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การเกษตรดิจิตัล Startups นวัตกรรม การจับคู่ทางธุรกิจ และส่งเสริมการลงทุนเพื่อขยายเทคโนโลยีด้านการเกษตรในระดับสากล เพื่อให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้สอดคล้องกับประชากรโลกที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้เข้าร่วมจากทั้งออสเตรเลียและประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ กว่า 1,200 คน

งานวันกองทัพไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานวันกองทัพไทย จัดขึ้นที่ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

เยี่ยมชมหน่วยงาน Sydney Institute of Marine Science (SIMS)

6 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เยี่ยมชมหน่วยงาน Sydney Institute of Marine Science (SIMS) ตั้งอยู่ที่ Chowder Bay ในบริเวณอ่าวซิดนีย์ SIMS เป็นหน่วยงานศึกษาวิจัยหลักด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลของรัฐนิวเซาท์เวลส์

The successful concrete outcome of Agriculture Production Plan Model or Grisada Agriculture Model,Kingdom of Thailand.

Thailand Agricultural Reform as Large Scale Agricultural System or Mega Farm

ดูวิดิโอคลิปทั้งหมด…


PineappleSituation Report:  เมษายน 2562

17/05/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleข่าวเด่น:  ออสเตรเลียบุกตลาดผลไม้โลกด้วยการฉายรัสี

29/03/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleกิจกรรม:  การศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเล Lincoln Marine Science Centre ณ เมือง Port Lincoln รัฐ South Australia

29/03/2019  อ่านทั้งหมด…

Pineappleสรุปสถานการณ์การค้า:  รายงานสถานการณ์การนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารนิวซีแลนด์ 2557-2561

29/03/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleสรุปปัญหาการนำเข้า-ส่งออก:  รายงานสรุปปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศออสเตรเลีย ม.ค. – มี.ค. 62

17/05/2019   อ่านทั้งหมด…


Pineappleสรุปสถานการณ์การค้า:  สถิติมูลค่าการส่งออกผักและผลไม้สดจากไทยมายังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ปี 2561

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…


Pineappleสรุปสถานการณ์การค้า:  รายงานมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและนิวซีแลนด์

27/02/2019  อ่านทั้งหมด…