เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การศึกษาดูงานด้านการใช้สุนัขดมกลิ่นในงานกักกันพืช (Detector Dog)

งานเทศกาลอาหารไทยและวัฒนธรรม ครั้งที่ 17 กรุงแคนเบอร์รา

งานแสดงสินค้า Fine Food Sydney 2019

การฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

การประชุมทีมประเทศไทยนิวซีแลนด์ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงเวลลิงตัน

การประชุมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายภูมิภาคสู่ตลาดโลก

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร (SPS Expert Group) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 19

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนงานด้านการต่างประเทศ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย