มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ รัฐวิคตอเรีย และทัสมาเนีย

9 - 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำนวนรวม 5 คน ในการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ รัฐวิคตอเรีย และทัสมาเนีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและแสวงหาโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

สาธิตการทำอาหารไทย ณ เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์

1 – 2 กรกฎาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา (สปษ.) เดินทางไปเข้าร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน นำโดยเอกอัครราชทูต นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ในการสาธิตการทำอาหารไทย ณ เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์ การสาธิตจัดขึ้นที่ร้านอาหาร Thai Chef’s Restaurant และที่ตลาดนัด Riccarton Market โดย สปษ. ได้ประสานกับบริษัท CP Merchandisings Co. Ltd. นำสินค้าเป็ดปรุงสุกแช่เยือกแข็งที่เพิ่งได้รับการอนุญาตนำเข้าจากไทยมายังนิวซีแลนด์เมื่อต้นปี 2560 นี้ มาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงมัสมั่นน่องเป็ด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมการสาธิตชาวนิวซีแลนด์เป็นจำนวนมาก เมนูอาหารไทยอื่นๆ ที่นำมาสาธิต ได้แก่  ผัดไทยไก่ และผัดพริกขิงหมูกรอบ เป็ดปรุงสุกแช่เยือกแข็งมีรสชาติดีและสะดวกสำหรับการใช้เป็นวัตถุดิบในร้านอาหารและภัตตาคาร สินค้า Aromatic Roast Duck และ Boiled Fried Duck จากไทยจะเริ่มวางจำหน่ายปลีกในซุปเปอร์มาเก็ตทั่วประเทศนิวซีแลนด์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

ประชุมหารือกับกรมปศุสัตว์ และเข้าร่วมงานงานมหกรรมโคเนื้ออีสานปี 2560 จังหวัดขอนแก่น

27 มิถุนายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีนายจิระชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรและอาหารรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่จาก Australian Trade and Investment Commission กรุงเทพฯ เข้าพบและหารือกับนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อระหว่างไทยและออสเตรเลีย จากนั้นจึงได้เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เอกอัครราชทูตกล่าวเปิดงานสัมมนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมโคเนื้ออีสานปี 2560 และอำนวยให้เกิดการเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจผู้ส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียและควีนสแลนด์ กับผู้นำเข้าโคเนื้อ สหกรณ์ และเกษตรกรของไทย งานมหกรรมโคเนื้ออีสานปี 2560 จัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ และภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2560 ผู้แทนจากออสเตรเลียหลายรายให้เกียรติเป็นผู้บรรยายบนเวทีด้วย กิจกรรมต่างๆ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก จึงถือได้ว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

สวก. ประชุมหารือกับองค์กรด้านการวิจัยการเกษตรในกรุงแคนเบอร์รา เมลเบิร์น และซิดนีย์

3 - 7 เมษายน 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ให้การต้อนรับ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการเดินทางมาประชุมหารือกับองค์กรด้านการวิจัยการเกษตรของออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา นครเมลเบิร์น และนครซิดนีย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร การบริหารและการนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การประชุมคณะกรรมการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ 

14 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ระหว่างไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 ระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ Ministry of Primary Industries (MPI) ของนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

กรมวิชาการเกษตรตรวจรับรองห้องเย็นในเมือง Shepparton รัฐวิคตอเรีย

29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา    ร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับรองห้องเย็น Valley Pack Cold Storage สำหรับ Cold Treatment ของเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ณ เมือง Shepparton รัฐวิคตอเรีย เพื่อประกอบการอนุญาตนำเข้าผลไม้สดจากออสเตรเลีย

ข่าวสารด้านกฎระเบียบนำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
รายงาน/บทความ
ข่าวทั่วไป