การเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐวานูอาตู

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เดินทางไปราชการ ณ กรุง Port Vila สาธารณรัฐวานูอาตู ในวาระที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (นางนันทนา ศิวะเกื้อ) เข้าถวายพระราชสาส์นต่อประธานาธิบดีของวานูอาตู และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้าและการลงทุนของไทยในวานูอาตู ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศไทยและวานูอาตู การศึกษาและประเมินศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนใน วานูอาตู โดยเฉพาะอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตร

การประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเกษตรระหว่างกัน ภายใต้พันธะกรณีของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยและนิวซีแลนด์ (Thailand and New Zealand under Thailand – New Zealand Close Economic Partnership – TNZCEP)

Fine Food 2018 Auckland, New Zealand

24 – 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา สังเกตการณ์งานแสดงสินค้าอาหาร Fine Food 2018 New Zealand ณ ASB Showgrounds ในนคร Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธกว่า 300 ราย ในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศจำนวนกว่า 40 ราย และมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับความสนใจสั่งซื้อสินค้าจากผู้นำเข้านิวซีแลนด์และต่างชาติเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้พบและหารือกับผู้ประกอบการจำหน่ายและนำเข้าผักและผลไม้สดอินทรีย์ และสำรวจตลาดข้าวและสินค้าอินทรีย์ในนคร Auckland

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเยี่ยมชมการเกษตรอินทรีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

7 – 11 พฤษภาคม 2561 นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และคณะ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ในเมือง Lismore รัฐนิวเซาท์เวลส์ และประชุมหารือกับคณะเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Southern Cross University เพื่อหารือความเป็นไปได้สำหรับการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขต สปก ให้สามารถทำการเกษตรอินทรีย์

กรมปศุสัตว์ศึกษาดูงาน Beef Australia ณ เมือง Rockhampton รัฐควีนส์แลนด์

เมื่อวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยข้าราชการจากกรมปศุสัตว์ได้แก่ นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 และนายอำนวย กวมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและทัศนศึกษาฟาร์มโคเนื้อในงาน Beef Australia 2018 จัดขึ้น ณ Rockhampton Showgrounds เมือง Rockhampton รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเป็นงานแสดงอุตสาหกรรมโคเนื้อที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย จัดขึ้นทุก 3 ปี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะประชุมหารือและศึกษาดูงานในนครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์

2 - 6 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะ เดินทางมาประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย และกระทรวงเกษตรและประมงแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ด้านระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับพืช ในนครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เยี่ยมชมตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรในนครซิดนีย์

13 – 15 เมษายน 2561 สปษ. แคนเบอร์รา ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) และคณะ ในการเดินทางปฏิบัติงานในนครซิดนีย์หลังจากการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชา เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO Regional Conference for Asia and the Pacific) สมัยที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2561

ข่าวสารด้านกฎระเบียบนำเข้า-ส่งออก
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
รายงาน/บทความ
รายงานกิจกรรม
งานวิจัย
รายงานประจำปี
ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจ