หารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและสาธารณรัฐวานูอาตู

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสำนักงานทีมประเทศไทยพบหารือกับนาย David Van สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพของไทยในรัฐสภาออสเตรเลีย

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

การประชุม Thailand-Australia Joint Working Group on Agriculture ครั้งที่ 21

การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและมาตรฐานอาหาร ไทย - ออสเตรเลีย ครั้งที่ 17 ภายใต้พันธกรณีความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย