อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะประชุมหารือและศึกษาดูงานในนครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์

2 – 6 พฤษภาคม 2561 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะ เดินทางมาประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย และกระทรวงเกษตรและประมงแห่งรัฐควีนส์แลนด์ ด้านระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับพืช ในนครบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ โดยได้รับการต้อนรับจาก Dr. Beth Woods รัฐมนตรีช่วยด้านเกษตรและประมงของรัฐควีนส์แลนด์ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฝ้าระวังด้านพืชของรัฐควีนส์แลนด์ คณะยังได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลีย ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศในนครบริสเบนด้วย