อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) เข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมิท ธรรมเชื้อ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร)
เดินทางถึงกรุงแคนเบอร์รา เพื่อเข้ารับตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา