งานเทศกาล Sydney World Rice 2017

6 – 7 ตุลาคม 2560 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ จัดแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทยในงานเทศกาล Sydney World Rice 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ Tambalong Park ในใจกลางนครซิดนีย์ ในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับข้าวรวมทั้งจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์จากข้าว นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเอเชียบนเวที ซึ่งได้แก่ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวของประเทศต่างๆ บูธ Thai Rice ของไทยได้รับความสนใจเป็นอันมากตลอดทั้ง 2 วัน เนื่องจากมีการหุงข้าว Rice Berry ให้ทดลองชิม มีการจำหน่ายข้าวชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากข้าวในราคาย่อมเยาว์เพื่อเป็นการแนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ ของไทย เพื่อเป็นการสร้างความต้องการทางการตลาดต่อไป