เทศกาล Thailand Grand 2018 ณ นครซิดนีย์

มื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมงานเทศกาลไทยประจำปี 2561 (Thailand Grand Festival 2018) ณ Tumbalong Park, Darling Harbour นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมไทย การออกร้านจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่ม การให้บริการนวดไทย รวมถึงนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยในปีนี้ สปษ. แคนเบอร์รา ร่วมกับกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอินทรีย์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมที่ได้มาตรฐานให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการขยายตลาดผลิตภัณฑ์หม่อนไหมต่อไปในอนาคต โดยได้มีการชงชาใบหม่อนหลากหลายรสชาติให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองชิม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอันมากด้วยรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทย การสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย การสาธิตแกะสลักผักและผลไม้ การสาธิตการวาดลวดลายบนร่ม การแสดงแบบผ้าไทย และการนำเสนอบทเพลงยอดนิยมโดยสุนารี ราชสีมา โดยตลอดทั้ง 2 วัน มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน