เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสครบรอบ 52 ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน
ณ Albert Hall กรุงแคนเบอร์รา