ติดต่อสำนักงาน:
Tel. (612) 6286 8837
Fax. (612) 6286 8847
Email: canberra@agrithai.org.au

ที่อยู่:
Office of Agricultural Affairs
10 Bulwarra Close, O’Malley
ACT 2606 Australia