Fine Food 2018 Auckland, New Zealand

24 – 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) ประจำกรุงแคนเบอร์รา สังเกตการณ์งานแสดงสินค้าอาหาร Fine Food 2018 New Zealand ณ ASB Showgrounds ในนคร Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธกว่า 300 ราย ในจำนวนนี้มาจากต่างประเทศจำนวนกว่า 40 ราย และมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมจำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับความสนใจสั่งซื้อสินค้าจากผู้นำเข้านิวซีแลนด์และต่างชาติ ได้แก่ บริษัท Mitr Phol Sugar (Thailand) บริษัท Alpha Food and Products บริษัท Thailand Foods International และ บริษัท Thai Quality Food สินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาแสดงในงาน ได้แก่ สินค้าอาหารสำเร็จรูป ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว สแน็ค กาแฟ เครื่องดื่ม ฯลฯ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ผู้ประกอบการไทยเห็นว่าเป็นงานขนาดเล็กที่มีศักยภาพเนื่องจากผู้เข้าร่วมสามารถเข้าชมงานได้อย่างทั่วถึง และได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สปษ. แคนเบอร์รา ยังได้หารือกับผู้ประกอบการจำหน่ายและนำเข้าผักผลไม้สดอินทรีย์ในนคร Auckland ได้แก่ บริษัท Ceres Organics ซึ่งสนใจนำเข้าผักผลไม้อินทรีย์จากไทยหลายรายการ เช่น ทุเรียน ลำไย มะม่วง มังคุด ขิง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังได้สำรวจตลาดสินค้าอินทรีย์ในซุปเปอร์มาเก็ต เช่น Commonsense ซึ่งจำหน่ายเฉพาะสินค้าอินทรีย์ รวมถึง Countdown และ New World พบว่าสินค้าอินทรีย์เป็นที่นิยมและมีความหลากหลาย สินค้าอาหารจากเอเชียเป็นที่นิยมเนื่องจากนิวซีแลนด์มีชาวเอเชียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในนคร Auckland สินค้าที่มีศักยภาพของไทย ได้แก่ ข้าวอินทรีย์และอาหารสำเร็จรูปอินทรีย์